Archief


14-07-2015 | Bruggetje Jongebuurstevaart

De gemeente De Fryske Marren heeft recent het hout op de steigers en de gordingen van de brug vernieuwd. Ook moeten de storingsproblemen verholpen zijn. Het storingsnummer van de gemeente is 140.514 (zonder kengetal). Dit nummer kunt u bellen als het bruggetje niet wil draaien. Dit nummer is ook terug te vinden op de site van de gemeente.

 

01-07-2015 | Gemeente De Fryske Marren

Vanaf woensdag 1 juli 2015 is de naam van onze gemeente veranderd in gemeente De Fryske Marren.

 

28-10-2013 | Zware storm teistert het Waterpark

De storm op 28 oktober heeft nogal wat schade veroorzaakt op het Waterpark. Twee grote bomen zijn omgewaaid. Gelukkig zonder al te grote gevolgen. Verder is er schade aan daken, schuttingen, windschermen, dekzeilen van boten, etc.

De beheerders hebben de eigenaars van de meest ernstige gevallen al geïnformeerd. Eigenaren is verzocht om te controleren of er schade is ontstaan.

Aanstaande zaterdag 2 november zal gebruikt worden om zoveel als mogelijk op te ruimen. Het bestuur heeft een oproep gedaan aan de eigenaars om hiermee te helpen.

 

13-10-2013 | Proef de Kunst in Terherne, volg de kunstroute met de watertaxi !

In het weekend van 18, 19 en 20 oktober vindt voor de 3e keer de kunstroute Proef de Kunst in Terherne plaats. Op wel meer dan 30 zeer uiteenlopende binnen- en buitenlocaties kunt u genieten van de kunstwerken van zowel professionals als amateurs (www.proefdekunst.nl).


Om de bezoekers de kans te bieden om ook daadwerkelijk alle locaties te bezoeken, worden er watertaxi’s ingezet. Op deze manier worden de locaties buiten het dorp makkelijker bereikbaar en het “hop-on-hop-off” systeem maakt het mogelijk om uit of in te stappen bij de gewenste locatie. Uiteraard is deze service gratis, net als de toegang naar de expositieruimten. Opstapplaatsen vindt u aan weerszijden van de brug in het dorp.

 

08-10-2013 | Afronding toegangsweg

De werkzaamheden aan de toegangsweg zijn op de Doe-dag van 5 oktober afgerond:

 • De breedte van de weg is zodanig dat passeren niet goed mogelijk is. Dit is onderdeel van de snelheid beperkende maatregelen;
 • Aan de buitenzijde van de weg (het weiland) is een greppel gemaakt. Deze heeft tot doel het regenwater op te vangen Ook komt de drainage van de andere kant van de weg hier in uit;
 • De verlichting is aangesloten;
 • Op de weg zijn een viertal plantenbakken geplaatst. Deze zijn ter verfraaiing van de weg, maar zijn ook bedoeld als een van de snelheid beperkende maatregelen.

 

25-08-2013 | Toegangsweg op woensdag 28 augustus gesloten voor alle verkeer

De gemeente laat werkzaamheden uitvoeren aan de Seine. Zij hebben borden geplaatst. Het is echter niet geheel duidelijk of u er nog wel door kunt vanaf aanstaande maandag. De gemeente kon ons vandaag niet verder informeren.

Wat wel duidelijk is: op woensdag 28 augustus zal ons deel van de Seine, onze toegangsweg van het park, worden geasfalteerd.

Haal uw auto dinsdagavond 27 augustus weg van het parkeerterrein. 

Op woensdag 28 augustus zal de toegangsweg gesloten zijn voor alle verkeer.

Op deze dag zal de toegangsweg worden geasfalteerd. We verwachten dat de toegangsweg in de loop van woensdagavond weer wordt geopend.

De bewoners van de noordelijke kavels (1-40) adviseren wij de auto in het villapark, op de Harspit of Strikel, te zetten. De kavels met de hogere nummers adviseren wij te parkeren bij het Meer van Lenten en dan via het schelpenpad langs de brug naar het park te lopen. Let op dat u de auto niet op de Seine zet, er komen hele grote machines langs en kans op schade is niet uit te sluiten.

 

22-06-2013 | Toegangsweg tot vrijdagmiddag 16:00 uur gesloten

Van maandag 24 juni tot en met vrijdag 28 juni zal de toegangsweg gesloten zijn voor alle verkeer.

Parkeeradvies:
De bewoners van de noordelijke kavels (1-40) adviseren wij de auto in het villapark, op de Harspit of Strikel, te zetten. De kavels met de hogere nummers adviseren wij te parkeren bij het Meer van Lenten en dan via het schelpenpad langs de brug naar het park te lopen. Als u tijdelijk op de Seine parkeert zorg dan a.u.b. dat andere verkeer er nog langs kan.

U kunt met uw auto aanstaand weekend, vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur, weer naar het parkeerterrein.

 

19-05-2013 | Seizoenopening op het waterpark De Zoutpoel

De activiteitencommissie had mooi weer besteld, ruim inkopen gedaan en leuke spelletjes voor de kinderen bedacht. In totaal waren ruim 100 volwassenen en 30 kinderen van de partij. Ook was er voorzien in een “schuurtjes sale” waarbij al die spullen die eigenlijk weinig gebruikt meer worden een nieuwe eigenaar konden vinden. Zo zijn er 2 kano’s van eigenaar verwisseld, binnen enkele minuten nadat ze werden aangeboden. En klap op de vuurpijl, een van de kinderen heeft al zijn spaarcentjes van die week ingezet voor een ….,  bijna antieke opgezette vos. Te mooi om te laten staan, nu nog je ouders overtuigen van een mooi plekje in het chalet. De niet verkochte zaken werden later op de avond, na de gezellige barbecue, verkocht per opbod in een veiling.

 

18-05-2013 | 18 mei 2013 jaarvergadering

In “De Buorkerij”, het dorpshuis van Terherne is op 18 mei de jaarvergadering van de de Vereniging van Eigenaars van Waterpark de Zoutpoel gehouden. Tijdens deze vergadering is met een langdurig applaus afscheid genomen van de penningmeester Drees Visser. Bestuurslid van het eerste uur en een van de initiatief nemers van de verzelfstandiging van het Waterpark. Uiteraard is het afscheid genomen nadat de jaarrekening met algemene stemmen was goedgekeurd en met een positief advies en lovende woorden van de kascommissie. Verder zijn er een aantal zaken omtrent groot onderhoud besproken en het naleven van de afspraken uit de Algemene Ledenvergadering.

 

05-05-2013 | Doedagen op 3 en 4 mei 2013

Op de tweede en derde doedagen van het seizoen is weer een hoop werk verricht door 35 bewoners. De belangrijkste zaken zijn:

 • De trailerstrook is opgeknapt. De bestaande verharding is deels verwijderd. Op een zandbed is worteldoek aangebracht, waarop houtsnippers gestort zijn. Het ziet er niet alleen mooi uit, maar hopelijk zijn we nu ook een tijdje van het onkruid af.
 • Het hekwerk en drainage op twee kavels zijn aangebracht en de drainage naast de klinkerweg is afgerond.
 • De hedera, die in het toiletgebouw heeft overwinterd is geplant langs een aantal hoge hekken, de boot is ingeplant, en de heg op het parkeerterrein is geschoffeld en vertroeteld met mest.
 • De bestrating bij het parkeerterrein en toiletgebouw is hersteld en de sleuven in de toegangsweg zijn gefatsoeneerd.

 

05-03-2013 | Doedagen van start

Op 3 maart was de eerste doedag van het seizoen 2013. Een groep van 15 bewoners ging aan de slag:

 • Er werd begonnen met de uitbreiding van het drainagesysteem
 • Er werden de nodige struiken verplant
 • Ongeveer de helft van het takken die nog over waren van de houtkap in het najaar werden gehakseld
 • Er werd verder gewerkt aan het hekwerken project.

Moe, maar tevreden lieten we het park na een dag hard werken weer een beetje mooier achter en ging iedereen weer huiswaarts.

 

05-03-2013 | Nieuwe website Terherne

De ondernemers van Terherne hebben een nieuwe website gelanceerd. www.eilandindefriesemeren.nl  Op deze site staan alle ondernemers uit het dorp met hun aanbod. Ook heeft de site een kalender met daarop alle activiteiten, die in het dorp plaatsvinden. (Parttime) inwoners van Terherne kunnen ook activiteiten plaatsen, die zij aan derden willen aanbieden.

 

05-03-2013 | Vernieuwing toegangsweg

Het bestuur heeft uit de verschillende leveranciers een eerste keus gemaakt voor de vernieuwing van de toegangsweg. In de komende weken moeten de afspraken definitief gemaakt worden. Het ligt in de bedoeling de werkzaamheden voor de zomervakantie te realiseren.

 

05-03-2013 | Open haardhout

Voor de liefhebbers is er nog openhaardhout te koop. Indien u interesse heeft wordt u verzocht contact op te nemen met de beheerders (06-28309642). Over de prijs worden we het eens.

 

05-03-2013 | Trailerstalling

Naar aanleiding van de discussie in de laatste ledenvergadering heeft het bestuur zich nog eens gebogen over de verbetering van de trailerstalling. Gezien het gewenste groene karakter van het park heeft het bestuur gekozen voor houtsnippers.

We zijn mede tot die keus gekomen omdat Paul Verwoerd, een van de leden en mede-eigenaar van RootBarrier bv het produkt Plantex van DuPont ter beschikking heeft gesteld voor de ondergrond.. Daarmee zijn we in staat een onkruidvrije trailerstrook te realiseren.

 

19-12-2012 | Cinema Tsjerke in Terherne

Iedere zaterdagmiddag om 16:30 uur klassieke bijzondere films te zien in Cinema Tsjerke.

Toegang met consumptie € 7.50,  yves montant suprise-dinertje € 9.-

FRANSE FILMMAAND-CINEMA FRANCAISE

•  22 december:  NOTRE DAME DE PARIS
Spectaculaire, in het “palais de congres de paris” gefilmde musical  naar het beroemde verhaal van victor hugo

•  29 december: CIRQUE DU SOLEIL: CORTEO
Verfilming van de sensationele corteo-show uit las vegas van dit wereldberoemde & artistieke circus uit montreal

•  5 januari: ODETTE TOULEMONDE
Komische & romantische film over het leven van odette en haar romantische verwikkelingen met een schrijver

•  12 januari: LE ROI DANSE
Het ongelofelijke verhaal van louis xiv, lully & molliere, schitterend gefilmd met authentieke dans, zang en costuums uit de 17e eeuw, in en rondom het paleis van de zonnekoning

•  19 januari: LE FABULEUX DESTIN D’AMELIE POULAIN
 De leukste romantische komedie, die ooit in Frankrijk is vertoond

•  26 januari: COCO BEFORE CHANEL
Aangrijpende film over Coco Chanel’s leven in het begin van de vorige eeuw

Buorren 46 8493 LG Terherne  
reserveringen: cultuurinterherne@gmail.com

 

03-08-2012 | Zoutpoel kijkt Skûtsjesilen

Traditioneel is op woensdag het SKS skûtsjesilen op de Snitsermar voor Terherne. Voor de activiteitencommissie was dit aanleiding een zomers uitje te organiseren. In een aantal sloepen kon vanaf de eerste rang genoten worden van de spannende wedstrijd, terwijl de zon zijn best deed en voor de inwendige mens goed gezorgd was. Nadat Eernewoude zijn tweede dagzege haalde werd de terugtocht aanvaard. Op het park wachtte een goed verzorgde barbecue, die met de nodige gezelligheid verorberd werd.

 

28-07-2012 | Zomeravondgesprekken

De eigenaars van de Zoutpoel zijn bezig een antwoord te formuleren op de vraag hoe zou de Zoutpoel er over 10 jaar uit zou kunnen zien. Nadat eerder bewoners zich konden uitspreken over de mooiste kavel en het mooiste recreatiewoonverblijf en vervolgens een aantal bewoners inspiratie opdeden bij een aantal omliggende parken was het nu tijd voor een aantal zomeravondgesprekken. Daarin kon iedereen zijn ideeen spuien en natuurlijk op elkaar reageren. Alle voorstellen komen samen in een plan dat in de najaarsvergadering van de vereniging vastgesteld zal worden en de komende jaren de basis zal zijn voor het beleid.

 

15-07-2012 | WIFI beschikbaar

Per 15 juli is op de Zoutpoel internet via WIFI beschikbaar. Dankzij de inzet van een tweetal eigenaren werd deze voorziening in korte tijd gerealiseerd Het betreft een beveiligd netwerk, dat alleen voor bewoners toegankelijk is, die over een speciale inlogcode beschikken. Het netwerk is flexibel opgezet. Wanneer er meer gebruikers komen kan de capaciteit eenvoudig uitgebreid worden, zodat iedereen over voldoende capaciteit blijft beschikken.

 

15-06-2012 | Eerste resultaten ontwikkelingscommissie

In haar voorjaarsvergadering heeft de Algemene Vergadering een ontwikkelingcommissie ingesteld. Deze heeft tot taak een antwoord te organiseren op de vraag hoe de Zoutpoel er over 20 jaar uit zou moeten zien. Dit vanuit de gedachte dat de Zoutpoel meer zou kunnen/moeten/willen zijn dan een verzameling losse kavels.

De commissie heeft haar eerste deelproduct afgerond: de resultaten van een enquête naar de mooiste kavel en het mooiste chalet. Het doel van de enquête is op een simpele manier vast te stellen wat de huidige bewoners mooi vinden. Vindt iedereen hetzelfde mooi, of zijn er grote verschillen? Zijn er algemene conclusies uit de antwoorden te trekken? . De bewoners zijn inmiddels geïnformeerd over de belangrijkste uitkomsten.

De volgende twee stappen in het proces bestaan uit een bezoek aan een aantal parken in de omgeving om inspiratie op te doen en een aantal zomeravondgesprekken op het park.

 

15-06-2012 | Groot onderhoud

De eerste fase van het groot onderhoud is inmiddels afgerond:

 • De indeling van een aantal havenboxen is aangepast en er zijn nieuwe meerpalen geplaatst.
 • De havens zijn gebaggerd op 1 meter 70 diepte
 • Waar nodig is de walbeschoeiing voorzien van nieuwe ankers.
 • De havenverlichting is aangelegd, met oplaatpunten voor elektrische vaartuigen
 • De grasvelden zijn verbeterd en opnieuw ingezaaid.

Als onderdeel van de tweede fase wordt op dit moment nagedacht over de speeltuin en de aanleg van wifi. Daarna komt de toegangsweg aan de beurt.

 

09-06-2012 | Zoutpoel kijkt voetbal

Zaterdag 9 juni hadden 70 bewoners van de Zoutpoel zich opgegeven bij de activiteitencommissie om gezamenlijk onder het genot van een hapje en een drankje naar de openingswedstrijd van Nederland op het EK te kijken.

Het slechte weer dreigde helaas roet in het eten te gooien. Onder deze weersomstandigheden was het opzetten van een tent en het ophangen van een groot scherm een onmogelijkheid. Gelukkig bood dorpshuis de Buorkerij uitkomst. Dankzij de flexibiliteit van de beheerders kon het oranje legioen daar terecht. Mede dankzij de uitstekende organisatie van de  activiteitencommissie was het, op de uitslag na, een zeer geslaagde avond.

 

09-06-2012 | Boot ingeplant

De eerder geborgen boot staat nu op het grasveld bij het clubhuis en is door een aantal vrijwilligers met groene vingers omgetoverd tot een fleurige plantenbak.

 

17-05-2012 | Lichten gezonken boot

Met een dappere kraandrijver en de inzet van een groot aantal Zoutpoelers is het gelukt om de boot op de kant te krijgen. In eerste instantie leek dit een kansloze onderneming. De boot lag muurvast in de modder. Nadat het gelukt was een kabel onder de boot door te leggen, kon de boot een stukje omhoog getild worden. De vastgekoekte modder werd eruit gehaald. Met een paar extra kabels en een groot deel van de aanwezigen werd de boot uiteindelijk, onder luid gejuich, op de kant getrokken.

 

11-05-2012 | Baggerwerkzaamheden gereed

De baggerwerkzaamheden voor beide havens zijn gereed. Tot ieders verrassing is tijdens het baggeren een gezonken boot aangetroffen. De baggeraar heeft geprobeerd de boot te lichten. Omdat de boot zich teveel vastgezogen heeft in de modder is dat niet gelukt.  Binnenkort wordt vanaf de walkant geprobeerd de boot te lichten.

 

28-04-2012 | Seizoensopening

Na de jaarvergadering van de VVE heeft de activiteitencommissie de seizoensopening georganiseerd. Na soep met een broodje, volgde er een interessante diapresentatie over de historie van Terherne, verzorgd door de heer Auke Bijlsma.

 

03-09-2011 | Goudhaantjes gevlogen

Bewoners die zich bijzonder actief ingezet hadden voor de koop, oprichting en het onderhoud van het park werden door de overige eigenaren als dank getrakteerd op een ballonvlucht. Een week eerder was de vlucht vanwege het slechte weer afgelast. Hoe anders was het vandaag. Ongetwijfeld één van de mooiste dagen van de zomer. Vanaf het park koos de ballon probleemloos het “ruime sop”. Nadat de ballonvaarders op het park waren terug gekeerd genoten de bewoners nog lang van de prachtige avond.

 

27-08-2011 | Artikel in het FrieschDagblad

"De campinggasten knappen het park op"

Onder deze kop bericht het FrieschDagblad over de ontwikkelingen op het Waterpark de Zoutpoel. Enthousiaste bewoners doen hun verhaal. Voor de volledige tekst klik op de link (artikel FrieschDagblad).

 

06-07-2011 | Verkoop loopt voorspoedig

Omdat bij de aankoop van het Waterpark per 1 februari niet alle huurders de stap naar eigenaarschap gezet hebben, is een flink aantal kavels door de resterende huurders voor gezamelijke rekening aangekocht. Dit uiteraard met de bedoeling deze zo snel mogelijk weer te verkopen en zo weer nieuwe gezichten op het park te krijgen. Dat deze bedoeling slaagt moge blijken uit het feit dat er inmiddels 20 van de 29 beschikbare kavels aan derden (niet-huurders) verkocht zijn.

 

30-05-2011 | Aanleg milieuplein gestart

Met de aanleg van het milieuplein wordt een volgende stap gezet in de renovatie van waterpark de Zoutpoel. Het huisvuil vindt zijn plek in een half ondergrondse molok, waarmee de twee grote ijzeren containers tot het verleden behoren. Daarnaast wordt er een gescheiden opslag van glas en papier gerealiseerd en is er plaats voor twee containers voor groen en bouwafval. Naast het milieuplein komt een overdekte berging, 

Het geheel zal door een schutting en bijpassende beplanting zoveel mogelijk aan het oog onttrokken worden.  

 

28-05-2011 | Officiële opening

Met het hijsen van de eigen Zoutpoel-vlag werd de officiële opening van het waterpark gevierd. Wethouder De Haan van Boarnsterhim hield een toespraak waarin ze benadrukte dat het kopen van het park door de huurders een bijzondere gebeurtenis is. Terecht werden de mensen die dit mogelijk gemaakt hebben door de aanwezigen in de spotlights gezet. Daarbij werden ook de partners niet vergeten. De feestelijkheden werden afgesloten met een barbecue.

 

12-04-2011 | Verkoop kavels gestart

De verkoop van de resterende kavels op de Zoutpoel is gestart. Op zaterdag 23 april en maandag 25 april zijn er een tweetal open dagen. Voor meer informatie zie de rubriek “te koop” op deze site.

 

03-04-2011 | Waterpark de Zoutpoel nu ook op Hyves en Facebook

Niet alleen op het park maar ook op het internet zijn Zoutpoelers actief. Maaike en Marjet hebben een Hyves / Facebook groep opgericht. Te vinden op de naam “Waterpark de Zoutpoel”. Meld je gauw aan!

 

28-03-2011 | Nieuw adres

Waterpark de Zoutpoel krijgt binnenkort een adres aan de Seine i.p.v. aan de Jongebuorren. Hiermee wordt het probleem opgelost dat de Jongebuorren in de loop der jaren in drie stukken is geknipt en de gemiddelde routeplanner onvermijdelijk bij de Strandcamping uitkomt.

Het nieuwe adres is:
Seine 2
8493 KN Terherne

 

05-03-2011 | Groot onderhoud vordert gestaag

De bewoners van Waterpark de Zoutpoel lieten zich opnieuw van hun beste kant zien door massaal op de komen voor de laatste vrijwilligersdag. Met vereende krachten werd het laatste hak- en breekwerk verricht waardoor het park zijn nieuwe vorm krijgt.

Ondertussen is ook de opbouw in volle gang. Waar nodig is de riolering vrijwel vervangen en de eerste drainage watert vrolijk af. De planning klopt nog en als alles goed gaat zijn de werkzaamheden 15 april afgerond.  

 

04-02-2011 | Eerste vrijwilligersdag een succes.

Tijdens de eerste vrijwilligersdag lieten ruim 25 bewoners zich van hun beste kant zien. De kersverse eigenaren van het park begonnen met het groot onderhoud. Zoals altijd moet er eerst gesloopt worden voordat er gebouwd wordt. Ruim 200 m3 coniferen moesten dan ook het veld ruimen.
Na een dag hard werken gingen de klussers met een voldaan gevoel naar huis.

 

01-02-2011 | Waterpark de Zoutpoel geleverd

Conform planning heeft vandaag de levering van Waterpark de Zoutpoel aan de Coöperatieve Vereniging plaatsgevonden. Vervolgens is het park gesplitst in appartementsrechten.

De komende twee weken zal de levering van de afzonderlijke appartementsrechten aan de kopers plaatsvinden.

 

15-01-2011 | Belangenvereniging omgevormd tot coöperatieve vereniging

De belangenvereniging huurders de Zoutpoel is omgezet in een coöperatieve vereniging (CV). Dit is de eerste stap in de levering van het park aan de bewoners. De CV koopt het park, splitst het vervolgens in appartementsrechten en levert deze aan de individuele kopers. De CV zal vervolgens de niet verkochte kavels op de markt brengen en de komende jaren een aantal huurkavels exploiteren.    

 

08-01-2011 | Bewonersvereniging beslist definitief tot aankoop

De bewonersvergadering heeft 8 januari 2011 definitief besloten tot aankoop van het park over te gaan. In de vergadering bleek dat er voldoende kavels verkocht waren aan zowel huurders, als externe belangstellenden. Ook de aanvullende financiering bleek op voor de vergadering aanvaardbare voorwaarden rond gekomen te zijn.

Het tweede deel van de vergadering werd besteed aan de activiteiten die de komende maanden gaan plaatsvinden.

De vergadering, die plaatsvond in de Buorkerij in Terherne, werd afgesloten met een smakelijke maaltijd, waarna de leden tevreden huiswaarts gingen.

 

06-11-2010 | Detailplannen voor de leden beschikbaar

In de vergadering van 6 november heeft de vereniging de detailplannen voor de koop van het park vastgesteld. De leden hebben daarmee hun aanbod voor de individuele kavel.

 

03-06-2010 | Vereniging besluit tot verdere uitwerking plannen

Op 3 juli heeft de vereniging een ledenvergadering gehouden. De vergadering heeft het bestuur gevraagd de plannen verder uit te werken, zodat er concrete voorstellen voor de leden beschikbaar komen. Op grond daarvan moeten de leden in staat zijn de mogelijkheid tot koop van hun eigen standplaats te beoordelen.

 

01-06-2010 | Belangenvereniging koopt camping

Het bestuur van de belangvereniging Zoutpoel heeft een voorlopig koopcontract gesloten met de huidige eigenaar Zoutpoel vastgoed bv. Daarmee is de vereniging onder voorwaarden eigenaar geworden van de camping de Zoutpoel.

 

Klik hier om naar de nieuwspagina te gaan.