<< terug

18 mei 2013 jaarvergadering

In “De Buorkerij”, het dorpshuis van Terherne is op 18 mei de jaarvergadering van de de Vereniging van Eigenaars van Waterpark de Zoutpoel gehouden. Tijdens deze vergadering is met een langdurig applaus afscheid genomen van de penningmeester Drees Visser. Bestuurslid van het eerste uur en een van de initiatief nemers van de verzelfstandiging van het Waterpark. Uiteraard is het afscheid genomen nadat de jaarrekening met algemene stemmen was goedgekeurd en met een positief advies en lovende woorden van de kascommissie. Verder zijn er een aantal zaken omtrent groot onderhoud besproken en het naleven van de afspraken uit de Algemene Ledenvergadering.Gepubliceerd: zaterdag 18 mei 2013

<< terugKlik hier om naar de nieuwspagina te gaan.