Algemene verkoopinformatie


De koper van een chalet op Waterpark de Zoutpoel is ook koper van een appartementsrecht en wordt daarmee lid van de vereniging van eigenaars. Naast de normale relatie die een koper van onroerend goed heeft met de verkoper en met (gemeentelijke) overheden, brengt in dit geval daarnaast het lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaars bepaalde rechten en plichten met zich mee. Potentiele kopers worden nadrukkellijk verzocht zich door verkopers over alle relevante aspecten te laten informeren en kunnen desgewenst ook contact opnemen met de secretaris van de vereniging.

Inlichtingen te verkrijgen bij A. (Drees) Visser
Mob.tel. 06-5124.9178