De gemeenteraad vergadert op woensdag 20 maart (raadsvergadering). De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur.