Inrichting

Het waterpark is een Vereniging van Eigenaren (VvE) waarvan iedere eigenaar een appartementsrecht heeft. Het appartementsrecht geeft recht op een grondkavel en een 1/107ste aandeel in de VvE. Alle kavels zijn aangesloten op elektriciteit, water en riolering.

Een flink aantal kavels heeft vrij uitzicht over het Sneekermeer of de Friese weilanden. De meeste kavels grenzen aan gemeenschappelijke velden. Daardoor heeft het park een ruime opzet.

Midden in het waterpark zijn twee havens waar elke eigenaar een ligplaats heeft. Door de ligging van het waterpark ben je binnen twee minuten vanuit de haven op het Sneekermeer. Er is centraal een toiletgebouw met douches, wc’s en een wasmachineruimte.

De plattegrond van het Waterpark

Waterpark de Zoutpoel ligt op loopafstand van het dorp Terherne. Joure ligt op 15 minuten autorijden.
Vandaar is via de A6, A7 of A32 de rest van Nederland goed bereikbaar.

Geschiedenis

Het waterpark is genoemd naar de aangrenzende Zoutpoel. Deze poel ontleent zijn naam aan de zoutwinning die daar in vroegere tijden plaatsvond. Zuidwest Friesland bestaat uit een flinke laag veen, waarop zich als gevolg van langdurige overstromingen een laag zeeklei vormde. De zilte klei samen met het zoute water van de overstroming maakte dat de onderliggende veenlaag verziltte.

In de 11e of 12e eeuw ontstond het “moeren”: het winnen van verzilte turf voor de zoutwinning. De turf werd op hopen gezet, gedroogd en in brand gestoken. De overblijvende as werd met water vermengd en in grote ketels opgekookt, waardoor zout overbleef. Het zogenaamde Friese zout leende zich uitstekend voor het conserveren van vis of vlees. Zolang het zeezout uit Frankrijk of Spanje Noord-Europa niet bereikte, was dit Friese zout zeer gewild. Tot in de 16e eeuw was het winnen van zout uit veen een veel voorkomend gebruik. Ook de Zoutpoel is ontstaan als resultaat van dit gebruik. Er werden een aantal moergaten gemaakt en de winterse stormen deden de rest. De moergaten werden de poel zoals wij die nu kennen.

(gebaseerd op publicaties van H. Halbertsma, Sneeker Nieuwsblad, 1950 tot 1990)