Waterpark de Zoutpoel wordt geëxploiteerd in de vorm van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Dit is dezelfde rechtsvorm bij een appartementencomplex met een gemeenschappelijke exploitatie.

Iedere eigenaar is voor 1/107 deel mede-eigenaar van het hele park, heeft het exclusieve gebruiksrecht van de eigen kavel en het medegebruiksrecht van de gemeenschappelijke voorzieningen, zoals havens, parkeerterrein, wegen, nutsvoorzieningen, toiletgebouw etc.

De belangrijkste taken van de VvE zijn:

  • Dagelijks beheer van de gemeenschappelijke delen, zoals grasmaaien, verwerking van vuilnis e.d.;
  • Het stellen van regels voor het gebruik van het park en het toezicht op de naleving;
  • Groot onderhoud, dat volgens een vast schema plaatsvindt.

Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene vergadering. Deze zet voor bovenstaande punten jaarlijks het beleid uit, dat door het bestuur wordt uitgevoerd.

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal commissies, zoals:

  • De activiteiten commissie, die jaarlijks een aantal (feestelijke) activiteiten organiseert;
  • De kavel commissie, die de bouwplannen van de leden toetst aan de regels van de VvE;
  • De beheerscommissie, die het dagelijks beheer organiseert en uitvoert;
  • Daarnaast maakt de vereniging gebruik van de diensten van een uitvoerder, die toezicht houdt op de werkzaamheden van leveranciers en leden.

De beheerscommissie organiseert ook de zogenaamde Doedagen. Iedere bewoner zet zich 2 keer per jaar op deze dagen in om gezamenlijk een aantal klussen aan te pakken.

De vereniging krijgt haar inkomsten uit de parkbijdrage. De hoogte hiervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en bedraagt ongeveer
€ 650,-. De helft daarvan is voor de jaarlijkse exploitatie en de andere helft wordt gereserveerd voor groot onderhoud.