Aan de Vegelinsweg in Joure is naast de evenementenhal een caravan achtergelaten. De eigenaar van de caravan is niet bekend.

Bent u de eigenaar van de caravan? Dan moet u deze uiterlijk zondag 30 juni 2024 verwijderen en verwijderd houden. Na deze termijn haalt de gemeente de caravan weg.

Eigenaren kunnen hun bezit alleen terugkrijgen tegen betaling van de gemaakte kosten van berging en opslag. U moet kunnen aantonen dat u de eigenaar bent.