Gemeente De Fryske Marren heeft eerder dit jaar een zienswijze ingediend op het mogelijke plan van het ministerie van Defensie om in de weilanden bij Lemmer, Bantega, Echten en Oosterzee een munitieopslag te realiseren. Deze locatie is één van de locaties die in de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma voor Defensie’ (NPRD) zijn genoemd. Defensie gaat deze locatie verder onderzoeken.

Locatie nabij Lemmer

Het ministerie van Defensie gaat nader inzoomen op een locatie nabij Lemmer. Het door Defensie beoogde gebied is plusminus 22 hectare groot. Ook mogen in de directe omgeving geen of nauwelijks woningen staan. De inzoomlocatie nabij Lemmer voldoet in principe aan deze uitgangspunten. Naast deze locatie worden andere alternatieven onderzocht. Op de door Defensie te kiezen locatie worden zeecontainers met munitie gestald.

Vervolg

Het ministerie van Defensie voorziet alle ontvangen zienswijzen van een reactie. Na beoordeling van de zienswijzen wordt door Defensie een milieueffectrapportage opgesteld. Dit is een rapportage, waarin de effecten van de munitieopslag voor de omgeving in kaart worden gebracht. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar veiligheid. Ook is dan ruimte voor participatie door alle betrokkenen door het indienen van zienswijzen.

Rol gemeente De Fryske Marren

Het ministerie van Defensie is eigenaar van dit proces. De gemeente heeft geen grondeigendommen in het zoekgebied nabij Lemmer. De gemeente volgt het proces en bekijkt nauwlettend de gevolgen van de verdere uitwerking door Defensie. Gemeente De Fryske Marren zoekt hiervoor ook de samenwerking met de gemeente Noordoostpolder, die ook betrokken is bij dit proces.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het ministerie van Defensie. Vanaf maandag 3 juni 2024 is hier een speciale projectpagina ingericht over de plannen van Defensie voor de munitieopslag.