Vanaf 17 april starten in gemeente De Fryske Marren de werkzaamheden voor preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. In april en mei zullen ruim 2500 eiken in de gemeente worden bespoten.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups komt op veel plekken voor in De Fryske Marren. Het dier is alleen te vinden in eikenbomen, waarvan onze gemeente er ruim 12.000 heeft. De overlast van de eikenprocessierups wordt veroorzaakt door de nesten. De rupsen hebben brandharen die bij mensen en dieren irritatie voorzaken aan de huid, ogen en luchtwegen en kunnen leiden tot blaren op de huid. Om de risico’s zo klein mogelijk te houden bestrijden we de eikenprocessierups.

Preventieve bestrijding

De werkzaamheden voor preventieve bestrijding van de eikenprocessierups vinden plaats in april en mei. Bij deze bestrijdingsmanier worden de eiken die aan de weg staan bespoten met zogenoemde Nematoden. Dit zijn kleine wormachtige beestjes en dus 100 procent biologisch. Ze mogen worden toegepast zonder een toelating binnen de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Ook geldt een vrijstelling van de Flora- en Faunawet. Deze behandeling wordt na twee weken herhaald. Op deze manier wordt de rups bestreden, nog voordat hij schadelijk wordt. Een gespecialiseerd bedrijf voert de werkzaamheden voor ons uit.

De werkzaamheden worden op de volgende locaties uitgevoerd:

Sewei te Joure
Streek te St. Johannesga en Rotsterhaule
Coendersingel te Ruigahuizen
Tjerkhofleane te Ruigahuizen
Boegen te Oudemirdum
Westerein te Harich
Schoterweg te Rotstergaast
Legemeerstersingel te Langweer
Sportpark te Oudehaske
Smitsleane te Rijs
Langwarderdyk te Langweer
Noed te Idskenhuizen

Meer informatie

Wilt u meer weten over de bestrijding van de eikenprocessierups of heeft u een nest gezien waarvan u melding wil maken? Kijk daarvoor op deze pagina.